Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg

Heeft u als overheid, organisatie of privépersoon behoefte aan begeleiding bij bepaalde risico-onderzoeken, of wilt u gebruikmaken van onze expertise op het gebied van onderzoek naar landen of industrieën, bijvoorbeeld in hoge risicogebieden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Gediplomeerde onderzoekers

Trapital maakt gebruik van een netwerk van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers, waaronder privé rechercheurs, profilers, analisten, landenexperts en (ex-)professionals die afkomstig zijn van de overheid, leger of politie. Alle onderzoekers werken volgens de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en binnen Nederland volgen we waar nodig de Privacy Gedragscode voor (Particuliere) Onderzoeksbureaus. U vindt een kopie van deze gedragscode onderaan de pagina. 

Onze werkwijze

Als u ons wilt inschakelen voor een onderzoeksopdracht, nodigen wij u altijd eerst uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of via een persoonlijke ontmoeting. Tijdens het gesprek gaan we nader in op uw zaak en bepalen we of uw opdracht in een gerechtvaardigd belang ligt. Op basis daarvan besluiten we of we uw opdracht aannemen. Is dit het geval, sturen we u een voorstel, voorzien van een plan van aanpak en een offerte. Zodra we tot een overeenkomst komen, zullen onze medewerkers met het onderzoek starten. 

Procedure en duur van het onderzoek

De procedure en de duur van het onderzoek kan variëren. Dit is afhankelijk van de opdracht, de doelstelling en de juridische wegen die we moeten bewandelen. Trapital's onderzoeken worden uitgevoerd op basis van proportionaliteit en subsidiariteit, wat wettelijk verplicht is binnen Nederland. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we deze procedures nader toelichten.

Eindrapportage

Onze onderzoeken en verslagen worden veilig gedocumenteerd en bewaard. Bij het afsluiten van het onderzoek voorzien we u tevens van een eindrapportage, inclusief bevindingen, analyses en, indien gewenst, conclusies. Bij strafrechtelijke bevindingen volgt er een advies om aangifte te doen bij de politie.

Overzicht van onderzoeksdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van diensten en onderwerpen waarnaar wij onderzoek verrichten (op alfabetische volgorde). Sommige onderzoeken worden verricht in samenwerking met andere gespecialiseerde partners, zoals collega-rechercheurs, analisten en cyberspecialisten.

 • Achtergrondonderzoek (pre-employment)
 • Bedrijfsinformatie, Inlichtingen
 • Bedrijfsspionage 
 • Cybercriminaliteit
 • Geopolitieke Ontwikkelingen (Risicolanden)
 • Kwetsbaarheid Bedrijven
 • Landeninformatie, Inlichtingen
 • Marktinformatie, Inlichtingen
 • Surveillance, Counter Surveillance
 • Terrorisme, Radicalisering

Lidmaatschap BPOB en WAPI

Sinds maart 2019 is Trapital aangesloten bij de BPOB, de 'Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus'. De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Gedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen.  

Daarnaast is Trapital lid van de in Engeland gevestigde 'World Association of Professional Investigators' (WAPI). Deze organisatie probeert middels haar jarenlange professionaliteit extra draagvlak te creëren bij wereldwijde overheden, bedrijven en publieke opinies. 

Contact opnemen?

Heeft u onze hulp nodig, van opsporing tot een delicate aangelegenheid? Of wilt u gewoon weten hoe wij opereren als onderzoeksbureau? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.