Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg

Heeft u als privépersoon of organisatie behoefte aan begeleiding bij strafrechtelijke onderzoeken, of wilt u gebruikmaken van onze expertise op het gebied van onderzoek naar civiele zaken, bijvoorbeeld in de relationele sfeer? Dan bent u bij ons aan het juiste adres, want wij zijn een door het Ministerie van Justitie & Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau.

Gediplomeerde onderzoekers

Trapital maakt gebruik van een netwerk van Nederlandse en buitenlandse particulier onderzoekers, waaronder ex-professionals die afkomstig zijn van leger of politie. Alle onderzoekers werken volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Privacy Gedragscode voor Particuliere Onderzoeksbureaus. U vindt een kopie van deze gedragscode onderaan de pagina. 

Lidmaatschap BPOB en WAPI

Sinds maart 2019 is Trapital aangesloten bij de BPOB, de 'Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus'. De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Gedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen.  

Daarnaast is Trapital lid van de in Engeland gevestigde 'World Association of Professional Investigators' (WAPI). Deze organisatie probeert middels haar jarenlange professionaliteit extra draagvlak te creëren bij wereldwijde overheden, bedrijven en publieke opinies. 

 

Onze werkwijze

Als u ons wilt inschakelen voor een onderzoeksopdracht, nodigen wij u altijd eerst uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek gaan we nader in op uw zaak en bepalen we of uw opdracht in een gerechtvaardigd belang ligt. Op basis daarvan besluiten we of we uw opdracht aannemen. Is dit het geval, sturen we u een voorstel, voorzien van een plan van aanpak en een offerte. Zodra we tot een overeenkomst komen, zullen onze rechercheurs met het onderzoek starten. 

Procedure en duur van het onderzoek

De procedure en de duur van het onderzoek kan variëren. Dit is afhankelijk van de opdracht, de doelstelling en de juridische wegen die we moeten bewandelen. Trapital's onderzoeken worden uitgevoerd op basis van proportionaliteit en subsidiariteit, wat wettelijk verplicht is binnen Nederland. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we deze procedures nader toelichten.

Eindrapportage

Onze onderzoeken en verslagen worden veilig gedocumenteerd en bewaard. Bij het afsluiten van het onderzoek voorzien we u tevens van een eindrapportage, inclusief bevindingen, analyses en, indien gewenst, conclusies. Bij strafrechtelijke bevindingen volgt er een advies om aangifte te doen bij de politie.

Overzicht van onderzoeksdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten en onderwerpen waarnaar wij onderzoek kunnen verrichten (op alfabetische volgorde). Sommige onderzoeken worden verricht in samenwerking met andere gespecialiseerde partners, zoals collega-rechercheurs en cyberspecialisten.

 • Achtergrondonderzoek (pre-employment)
 • Bedrijfsspionage 
 • Corporate Business Intelligence
 • Cybercriminaliteit
 • Fraude
 • GPS / Tracking Voertuigen
 • Mensenhandel 
 • Oplichting
 • Opsporing van vermiste personen
 • Relationele zaken
 • Smaad, Laster
 • Sociale media
 • Surveillance, Counter Surveillance
 • Terrorisme, Radicalisering
 • Zedenzaken
 • Ziekteverzuim

Contact opnemen?

Heeft u onze hulp nodig, van opsporing tot een delicate aangelegenheid? Of wilt u gewoon weten hoe wij opereren als particulier onderzoeksbureau? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.